Technische omschrijving

Technische omschrijving

Technische omschrijving

Voordat we gaan bouwen, weet u precies wat we gaan doen

Geen verrassingen voor GUSSEK-klanten. Alle materialen, bouwstoffen en componenten zijn voor aanvang van de bouw bij u bekend. U heeft dus volledige duidelijkheid over uitvoering en kwaliteit. 

Onze specialisten zijn er voor u. Ze garanderen u de beste kwaliteit en innovatieve oplossingen. In uw bouwbeschrijving vindt u uitsluitend volledig geteste en goedgekeurde materialen en processen. De beschrijving geeft in detail weer wat er is vastgelegd en hoe er zal worden gewerkt. Zo bent u op elk moment, dus ook vooraf en tijdens de bouw, exact op de hoogte van de afspraken. 

 

Vertrouwen is goed ...

... maar een duidelijke, begrijpelijke en toch gedetailleerde bouwbeschrijving is natuurlijk beter. Daarom hebben we alle aspecten van de bouw en onze complete service beschreven en - aangevuld met verklarende afbeeldingen en grafieken - vastgelegd in de GUSSEK materiaal- en servicebeschrijving. De beschrijving maakt deel uit van de overeenkomst en zorgt vanaf het begin voor duidelijkheid over prestaties en kwaliteit.

U kiest zelf het afwerkingsniveau. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om bepaalde taken zelf (te laten) uitvoeren. Deze afspraken worden vooraf in de overeenkomst vastgelegd.